Прописи

E-mail Print PDF


Регистар прописа садржи прописе:
– Краљевине Југославије,
– савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ), од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре,
– Републике Србије, од 1945. до данаc, укључујући и међународне уговоре,
– Републике Црне Горе, од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре,
– Аутономне Покрајине Војводине,
– градова Републике Србије,
– одређених општина Републике Србије.

У бази се налази више од 170.000 важећих и неважећих прописа,
и њихов број се свакодневно повећава, као и око 450 прописа који су преведени на енглески језик.

У бази се налазе и судски огласи о стечају и ликвидацији.
За све прописе који не постоје у бази, корисник се може обратити Редакцији.

Свакодневно се прате и ажурирају прописи из следећих службених гласила:

– Службени гласник РС
– Службени гласник РС – Међународни уговори
– Службени гласник РС – Просветни гласник
– Службени лист АПВ
– Службени лист града Београда (са градским општинама)
– Службени лист града Новог Сада
– Службени лист града Ниша
– Службени лист града Крагујевца
– Службени гласник града Ваљева
– Службени лист града Сомбора
– Службени лист града Ужица
– Службени гласник града Пожаревца
– Службени лист града Крушевца
– Службени лист града Зајечара
– Службени лист града Краљева
– Службени лист града Панчева    
– Службени лист града Зрењанина
– Службени лист града Шапца
– Службени лист града Чачка
– Службени гласник града Јагодине
– Службени лист града Сремске Митровице
– Службени лист града Суботице
– Службени лист општина Срема
– Службени лист општине Инђија
– Службени лист општине Шид
– Службени лист града Смедерева
– Службени гласник града Врања
– Службени лист града Лознице
– Службени лист града Новог Пазара


– Службени листови бивше савезне државе

– Службени лист ЦГ
– Службени лист ЦГ – Међународни уговори
– Службени лист ЦГ – општински прописи


Јединствени концепт Прописа.нет корисницима нуди:
– основне текстове,
– изворне текстове измена и допуна,
– пречишћене текстове прописа као и
– верзије чланова.
Оваква систематизација омогућава израду појединачних правних аката пошто се приликом израде можете позивати искључиво на изворни текст измена и допуна, односно на основни текст прописа.


Сваки пропис повезан је с одговарајућим подзаконским актима (или с прописом на основу ког су донети), примерима судске праксе, правним мишљењима, уговорима, обрасцима или коментарима.
Текстови прописа су иницијално на ћириличном писму, а оно се може врло лако пребацити на латиницу.
До текста траженог прописа можете доћи на више начина:
– претрагом по речима у оквиру основне претраге (речи у насловима и текстовима)
– претрагом у оквиру напредне претраге, коришћењем група Регистра прописа, нивоа и врсте.

 
Корисничко име:
Шифра:

Јавне набавке