TERMIN: Link za premijerni prikaz vebinara biće dostupan na Info-panelu u izdanju Propisi.net 11. 12. 2023. godine. Nakon toga, vebinar može da se gleda u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari”.

Vebinar će se baviti pre svega novinama i obavezama, ali i pitanjima i dilemama koje za privredne subjekte donosi Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku („Sl. glasnik RS“, br. 107/2021 i 94/2022), koja počinje sa primenom 1. januara 2024. godine, i to:

  • određivanje obveznika primene Uredbe;
  • obaveze koje stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku imaju u skladu sa Uredbom;
  • poseban osvrt na obaveze u pogledu korišćenja softverskog rešenja za elektronsko arhiviranje u privatnom i javnom sektoru;
  • obaveze u pogledu liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja koje proizilaze na osnovu Uredbe;
  • mere i pravila koja su obveznici primene Uredbe dužna da donesu u skladu sa Uredbom;
  • drugim pitanjima/dilemama.

Konkretna pitanja za predavača u vezi sa navedenim temama pretplatnici mogu da pošalju u okviru standardne forme za postavljanje pitanja u izdanju Propisi.net najkasnije do 5. 12. 2023. godine.

PREDAVAČ: Petar Mijatović, advokat iz Beograda

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.