„ING-PRO“ izdavačko-grafičko d.o.o.
Vele Nigrinove 16a, Beograd
Matični broj: 07788924 Pib: 100279539

Kliknite naziv službe kako biste je kontaktirali putem telefona ili mejla:

Goran Grcić | Direktor
Vladimir Zdjelar | Direktor

011/2836-820, 2836-821, 2836-822, 011/2836-474


FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNA SLUŽBA


011/2836-884


TEHNIČKA PODRŠKA


011/2836-890


REDAKCIJA


011/2836-817, 2835-012


SAVETOVANJA, RADIONICE, OBUKE


Beograd, Vele Nigrinove 16a
tel. 011/2836-810, 2836-820 | pozivni centar 063/235-341

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 78/III
tel. 021/6622-877, 6623-978, 6624-266 | Fax 021/6623-037

Niš, Učitelj Tasina 1/5
tel. 018/292-995, 252-646 | Fax 018/252-646


SLUŽBA PROMOCIJE I PRODAJE