ING-PRO Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik za 2020.

OBEZBEDITE SVOJ ROKOVNIK ZA 2020. NA VREME!

Kao i godinama unazad, Izdavačko društvo ING-PRO d.o.o. priprema za štampu izdanja Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik za 2020. godinu.
Publikacija je prepoznatljivog i opšteprihvaćenog stila, u modernoj boji, visokog kvaliteta dvobojne štampe i izrade. Formati rokovnika: Sudsko-advokatski B5 – 17,5 cm x 24 cm, Advokatski rokovnik A5 – 13,5 cm x 21 cm.

Ove godine, korice rokovnika se štampaju u tri boje:

 

Prateći Dodatak u elektronskoj formi na CD-u (u posebnoj futroli na unutrašnjoj strani korice) u skladu je sa savremenim informatičkim zahtevima, ali i željama naših dugogodišnjih korisnika. Pretragom po adresarima u PDF formatu pojednostavljeno je korišćenje i olakšana pretraga više stotine adresa i brojeva telefona, a u dodatne pogodnosti svakako spada i mogućnost čuvanja podataka s CD-a na računaru i štampanje potrebnih podataka.

Rokovnik izlazi na povećanom broju strana jer sadrži produženi sedmični sistem zaključno sa prvom nedeljom aprila 2021. godine (zbog zakazivanja ročišta više meseci unapred i u narednoj godini).

Rokovnik sadrži:

 • Mesečni sistem,
 • Sedmični sistem (s državnim praznicima),
 • Evidenciju rešenih predmeta po mesecima i finansije,
 • Sudske takse, advokatsku, javnobeležničku i javnoizvršilačku tarifu,
 • Dodatne priloge: Važni datumi, Pravoslavni kalendar za 2020, Važni telefoni, Ambasade, Srbija i Crna Gora u kilometrima, Merne jedinice, Telefonski imenik.

Elektronski dodatak (na CD-u) sadrži zakone – ZPP, ZIO, ZOP, ZUS, ZUP, ZOVP, ZKP, ZOR, ZPD, ZIKS i KZ, polugodišnje izdanje e-časopisa Propisi u praksi iz 2019. godine, kao i:

 • adresare sudova, javnih tužilaštava, centara za socijalni rad, Državnog pravobranilaštva, ministarstva, policijskih uprava i stanica, kao i pregled jedinica lokalne samopurave,
 • Adresar arbitara i miritelja u postupku mirnog rešavanja radnih sporova,
 • Adresar izvršitelja,
 • Adresar sudskih veštaka,
 • Adresar javnih beležnika,
 • Adresar sudskih prevodilaca i tumača,
 • Adresar stečajnih upravnika,
 • Adresar advokata po advokatskim komorama.

Cena rokovnika:

naziv izdanja jedinična cena PDV 10% ukupna cena/kom.
Sudsko-advokatski rokovnik za 2020.

format B5 (24 cm x 17 cm)

u pripremi
Advokatski rokovnik za 2020.

format A5 (21 cm x 13 cm)

u pripremi