ING-PRO rokovnici

Rokovnici za 2024. godinu su rasprodati.

O ROKOVNICIMA

Publikacije su prepoznatljivog i opšteprihvaćenog stila, visokog kvaliteta dvobojne štampe.
Rokovnici se svake godine izrađuju u različitim bojama.

Formati rokovnika:

Sudsko-advokatski B5 – 17,5 cm x 24 cm, Advokatski rokovnik A5 – 13,5 cm x 21 cm.

Rokovnici sadrže:
 • Mesečni sistem,
 • Sedmični sistem (s državnim praznicima),
 • Evidenciju rešenih predmeta po mesecima i finansije,
 • Sudske takse, advokatsku, javnobeležničku i javnoizvršilačku tarifu,
 • Dodatne priloge: Državni praznici, Pravoslavni kalendar, Važni telefoni, Srbija i Crna Gora u kilometrima, Merne jedinice, Beleške.
 • Rokovnici izlaze na povećanom broju strana jer sadrže produženi sedmični sistem zaključno sa martom naredne godine (zbog zakazivanja ročišta više meseci unapred i u narednoj godini).

S obzirom na to da CD već duže vreme zamenjuju fleš-diskovi i da se računari i laptopovi više ne prodaju sa CD čitačima, kao i da se najveći broj podataka već nalazi na internetu, koji omogućuje mnogo lakši i brži rad, odlučili smo da, umesto dosadašnjeg pratećeg dodatka na CD-u, koji je bio sastavni deo Sudsko-advokatskog i Advokatskog rokovnika, otvorimo novu internet stranicu pod nazivom „Sudsko-advokatski adresar (imenik)”, koja se nalazi u okviru dela Izdanja i usluge” na sajtu www.propisi.net.

Ova internet stranica sadrži:
 • adresare sudova, javnih tužilaštava, centara za socijalni rad, Državnog pravobranilaštva, ministarstva, policijskih uprava i stanica, kao i pregled jedinica lokalne samopurave,
 • Adresar arbitara i miritelja u postupku mirnog rešavanja radnih sporova,
 • Adresar javnih izvršitelja,
 • Adresar sudskih veštaka,
 • Adresar javnih beležnika,
 • Adresar sudskih prevodilaca i tumača,
 • Adresar stečajnih upravnika,
 • Adresar advokata po advokatskim komorama
 • besplatan pristup prečišćenim tekstovima propisa Republike Srbije

Do ove stranice možete doći i skeniranjem sledećeg QR koda (očitavanje se vrši putem odgovarajuće aplikacije za skeniranje QR koda na mobilnom telefonu):

Navedena internet stranica je besplatna, tj. dostupna svim posetiocima sajta. Pozivamo vas da posetite datu stranicu i na brži i jednostavniji način nego do sada dođete do potrebnih podataka.

POPUSTI

Za pravosudne organe odobrava se poseban popust.

POŠTANSKI TROŠKOVI

Poštanske troškove dostave, snosi kupac, po cenovniku pošte/kurirske službe koja vrši dostavljanje.

PLAĆANJE

Rok za plaćanje je 45 dana od dana isporuke, odnosno od dana izdavanja računa.
Posebni uslovi plaćanja (odloženo plaćanje, plaćanje na rate) mogući su uz obostrani dogovor koji bi se precizirao prilikom potpisivanja narudžbenice.

NARUČIVANJE

Narudžbinu za rokovnike za 2024. godinu možete izvršiti na brojeve telefona: 011/2836-820 ili preko elektronske forme – Pretplata

Važna napomena za naručivanje:
Za naručivanje rokovnika potrebno je da dostavite sve podatke o pravnom licu, i to: naziv, adresa, PIB, matični broj,  telefon i kontakt osobu.

Manje količine ili pojedinačno, rokovnici se mogu kupiti od 7.9.2023. godine, bez poštanskih troškova, za gotov novac, u knjižari “Knjigolovka plus“, Njegoševa 19a, Beograd, tel. 011 3244104.