Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

TEME:

  • Prikaz zakonodavnog okvira
  • Predmet fiskalizacije
  • Obveznici fiskalizacije
  • Koraci u fiskalizaciji
  • Prijava poslovnog prostora
  • Finansijska podrška ob­ve­zni­ci­ma fi­ska­li­za­ci­je za usklađivanje po­slo­va­nja sa Zako­nom o fi­ska­li­za­ci­ji

PREDAVAČ:  dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANjA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nas kontaktirajte preko Kontakt forme.