ING-PRO-Legeartis.pdf

×


Časopis Lege Artis
– propisi u praksi je dostupan kao štampana publikacija ili kao elektronski časopis. Već duži niz godina nezaobilazni je savetnik i dnevni pratilac u svačijem poslovanju. Namenjen je, pre svega, pravnim službama u javnom i privatnom sektoru, privrednim subjektima, ustanovama, advokatskim kancelarijama itd.

Od oblasti u časopisu izdvajamo: Javne nabavke i budžeti, Radno pravo, Građansko pravo, Krivično i prekršajno pravo, Privredno pravo, Upravno pravo, Zdravstvene ustanove, Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, Obrazovanje, Planiranje, izgradnja, stanovanje, Zaštita podataka o ličnosti i druge oblasti a tu su i stalne rubrike Portal čitalaca, Kalendar pravnih akata i Registar propisa.

Štampani časopis ima godišnje 12 izdanja, od čega je jedan dvobroj (broj 7-8).

Elektronski časopis je dostupan na stranici www.propisi.net
Članci iz svih dosadašnjih brojeva dostupni su u e-časopisu kojim se pristupa u okviru izdanja Propisi.net i povezani su sa relevantnim propisima i članovima propisa. Informacije o novim člancima kao i kompletna arhiva skraćenih izdanja nalazi se i  na sajtu www.legeartis.rs Kompletne članke mogu čitati samo pretplatnici, sa korisničkim nalogom (unosom korisničkim imenom i šifrom), a imaju pristup celokupnoj arhivi sa preko 1.100 tekstova.
Svi tekstovi mogu se štampati i kopirati saglasno Zakonu o autorskim i srodnim pravima. Svi članci mogu se pretraživati putem različitih pretraga: po rečima u nazivu i tekstu, oblastima, autorima, broju i godinji objavljivanja kao i poslednjim dodatim čalancima. Časopis se može pretraživati i na ćiriličnom i na latiničnom pismu.

Najvažnije o najzastupljenijim rubrikama

Javne nabavke i budžeti

Ova rubrika u našem časopisu donosi korisne informacije za sve budžetske korisnike i sve učesnike u postupcima javnih nabavki. Tu su tekstovi o svim postupcima javnih nabavki, pišemo o problemima s kojima se susreću u praksi naručioci i ponuđači, bavimo se i  praksom Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki a tu su i tekstovi o budžetima, budžetskoj inspekciji i dr.

Radno pravo

U fokusu ove rubrike je kompleksna radnopravna materija – bavimo se svim institutima radnog prava, odnosno svim pitanjima koja su bitna  za zaposlene u javnom i privatnom sektoru.

Upravno pravo

U ovoj rubrici časopisa  nalaze se  tekstovi koji za teme imaju opšti upravni postupak, posebne upravne postupke kao i upravni spor.

Građansko pravo

Uz mnoštvo primera iz sudske prakse, izloženih u sasvim praktičnoj i prepoznatljivoj formi, kroz analizu pojedinih instituta građanskog prava i brojnih procesnih situacija, ova rubrika okuplja brojne autore iz sveta pravosuđa.

Krivično pravo i prekršajno pravo

Jedna od najčitanijih rubrika pokriva vrlo složenu problematiku materijalnog i procesnog krivičnog i prekršajnog  prava. Zajedno sa izobiljem primera iz sudske prakse, koji su izloženi u sasvim praktičnoj i prepoznatljivoj formi, a kroz analizu pojedinih instituta krivičnog i prekršajnog prava i brojnih procesnih situacija, ova rubrika okuplja brojne autore iz sveta pravosuđa.

Privredno pravo

Rubrika sadrži tekstove iz privrednog (kompanijskog) prava, uključujući i stečajno pravo, kao i brojne primere iz sudske prakse privrednih sudova.

Uvek ostaje i mogućnost da se direktno javite mejlom ili preko web servisa „ Budimo na vezi  – vi pitate mi odgovaramo“ sa direktnim pitanjem.

Časopis možete poručiti telefonom: 011/ 2835-010, 2836-820, 2836-821, 2836-822 ili putem formePretplata