Časopis Lege Artis – propisi u praksi

je štampano i elektronsko izdanje stručnih autorskih tekstova, već duži niz godina je nezaobilazan savetnik i dnevni pratilac u svačijem poslovanju. Namenjen je, pre svega svim pravnicima,  kako onima koji rade u pravnim službama u javnom  i privatnom sektoru, tako i advokatima, beležnicima, izvršiteljima, službenicima javnih nabavki itd.

Najvažnije o rubrikama u časopisu:

Budžeti i javne nabavke
Ova rubrika u našem časopisu donosi korisne informacije za sve budžetske korisnike i sve učesnike u postupcima javnih nabavki. Tu su tekstovi o svim postupcima javnih nabavki, pišemo o problemima s kojima se susreću u praksi naručioci i ponuđači, bavimo se i  praksom Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki a tu su i tekstovi o budžetima, budžetskoj inspekciji i dr.

Radno pravo

U fokusu ove rubrike je kompleksna radnopravna materija – bavimo se svim institutima radnog prava, odnosno svim pitanjima koja su bitna  za zaposlene u javnom i privatnom sektoru.

Građansko pravo

Uz mnoštvo primera iz sudske prakse, izloženih u sasvim praktičnoj i prepoznatljivoj formi, kroz analizu pojedinih instituta građanskog prava i brojnih procesnih situacija, ova rubrika okuplja brojne autore iz sveta pravosuđa.

Krivično pravo

Jedna od najčitanijih rubrika pokriva vrlo složenu problematiku materijalnog i procesnog krivičnog prava. Zajedno sa izobiljem primera iz sudske prakse, koji su izloženi u sasvim praktičnoj i prepoznatljivoj formi, a kroz analizu pojedinih instituta krivičnog prava i brojnih procesnih situacija, ova rubrika okuplja brojne autore iz sveta pravosuđa.

Privredno pravo

Rubrika sadrži tekstove iz privrednog (kompanijskog) prava, uključujući i stečajno pravo, kao i brojne primere iz sudske prakse privrednih sudova.

Upravno pravo

U ovoj rubrici časopisa  nalaze se  tekstovi koji za teme imaju opšti upravni postupak, posebne upravne postupke kao i upravni spor.

Unakrsni pogled

Osobena rubrika časopisa u kojoj se mogu pronaći sve aktuelnosti iz zakonske regulative koje nisu zastupljene u već postojećim rubrikama. Njihov značaj, međutim, zahteva da se posebno osvrnemo na njih, bilo da je reč o planiranju i izgradnji, bilo o obrazovanju ili propisima koji regulišu materiju od opšteg značaja.

Štampani časopis PROPISI U PRAKSI – mesečno izlazi iz štampe na približno 100 strana. Pretplatnici na štampano izdanje dobijaju:
 vaučer za tri savetovanja u toku pretplatnog perioda, koja sami izaberu, i
–  mogućnost da pisano, putem mejla redakcija@ingpro.rs, dobiju odgovore na pitanja u vezi s temama koje časopis obrađuje.

Pod sloganom „Budimo na vezi“, časopis je otvoren za sva pitanja, mišljenja, konstruktivne predloge, pohvale i kritike, a čitaoci ih mogu uputiti na adresu: redakcija@ingpro.rs. Takođe, mogu i sami predlagati teme koje su važne za njihovo poslovanje.

Elektronski časopis LEGE ARTIS PROPISI U PRAKSI, nalazi se na internet stranici www.legeartis.rs, ažurira se svakodnevno, a koristi se putem korisničkog imena i lozinke. Članci su u elektronskom obliku i mogu se štampati i kopirati. U elektronskom izdanju, svi članci mogu se pretraživati putem različitih pretraga: po rečima u nazivu, oblastima, autorima, poslednjim dodatim člancima, najčitanijima itd, a tu su i dodatne rubrike u odnosu na one u štampanom časopisu. Takođe, na jednom mestu nalazi se i arhiva svih brojeva od početka objavljivanja časopisa.

Pod sloganom „Budimo na vezi“, časopis je otvoren za sva pitanja, mišljenja, konstruktivne predloge, pohvale i kritike, a čitaoci ih mogu uputiti na adresu: redakcija@ingpro.rs. Takođe, mogu i sami predlagati teme koje su važne za njihovo poslovanje.

CENOVNIK ŠTAMPANOG I ELEKTRONSKOG ČASOPISA – kliknite ovde