Veb serijal je moguće pogledati reprizno, u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“ ili klikom na tastere u nastavku (pod uslovom da ste pretplatnik):

U trajanju od okvirno jednog sata nastojaćemo da odgovorimo na sve nedoumice koje se pojavljuju u praksi prilikom primene propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, ali i da upoznamo stručnu javnost sa svim novinama u toj oblasti. Serijal je namenjen pre svega sekretarima i direktorima u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama, kao i svima onima koji su zainteresovani za navedenu oblast.

Naš saradnik, dipl. pravnik iz Ministarstva prosvete Ana Klaić, osvrnuće se na sledeće teme:
– uslovi za prijem u radni odnos (uslovi, obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, pripravnik i licenca nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika);
– radni odnos na određeno i na neodređeno vreme;
– direktor ustanove (izbor, status i prestanak dužnosti direktora);
– odgovornost zaposlenog (teže povrede radne obaveze, disciplinski postupak, disciplinske mere);
– prestanak radnog odnosa u ustanovi;
– najvažnije izmene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika u pogledu prava na solidarnu pomoć i jubilarnu nagradu;
– osvrt na najnoviju izmenu i dopunu PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Konkretna pitanja za predavača u vezi sa navedenim temama prve epizode pretplatnici mogu da pošalju u okviru standardne forme za postavljanje stručnih pitanja, u izdanju Propisi.net, najkasnije do ponedeljka 13. 2. 2023. godine.

Sve epizode veb-serijala „Prosvetni savetnik” mogu da se gledaju u bilo koje vreme od trenutka premijernog emitovanja u okviru izdanja Propisi.net.

Link za premijerni prikaz epizode biće dostupan na Info-panelu u izdanju Propisi.net. Nakon toga, epizode mogu da se gledaju u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari”.

Informacije o premijernom emitovanju novih epizoda biće blagovremeno dostupne na internet stranici www.propisi.net i u izdanju Propisi.net.

VEB-SERIJAL JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANjA.