Elektronski časopis dostupan je pretplatnicima u okviru elektronskog izdanja Propisi.net

Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.

Klikom na link u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja:

Lege Artis – Propisi u praksi – jul-avgust 2024.