Обавештавамо вас да су ИНГ-ПРО д.о.о. и Mega Computer Engineering из Београда 1.12.2009. године закључили Споразум о пословно-техничкој сарадњи.

Mega Computer Engineering је лидер у области информационих система, а најважнији производи су информациони системи HERMES Libra за рад локалне управе и Libra за рад Правосудних органа.

Овим споразумом Правни информациони систем Прописи.нет постао је део Информационог система Mega Computer Engineeringа – II HERMES Libra.

HERMES Libra је развијен као јединствени систем локалне управе, организован модуларно, с преко 50 модула који покривају целокупно пословање локалне управе. Поред модула којима су обухваћени сви сегменти пословања општинске управе (писарница, матичне књиге, бирачки спискови, кадровска евиденција, стамбено-комунални, грађевински, имовинско-правни, инспекцијски и скупштински послови, финансијски модули, послови локалне управе јавних прихода…), систем је надограђен и модулима за комуникацију са грађанима, као што су: wеб портал, инфо киоск и смс сервис.

Имплементиран  је у оквиру следећих органа локалне самоуправе:

СО Алибунар
СО Бачка Топола
СО Бач
Градска управа Бања Лука
СО Бела Паланка
Општина Беране
СО Бор
Локална управа Будва
ГО Чукарица
ГО Деспотовац
СО Голубац
Локална управа Херцег Нови
СО Ириг
СО Кикинда
Локална управа Котор
СО Ковин
ГО Лазаревац
СО Мали Иђош
Ниш – ГО Медијана
СО Нови Бечеј
СО Осечина
ГО Палилула
СО Пећинци
Главни Град Подгорица
СО Пријепоље

СО Смедерево
СО Сремска Митровица
СО Шид
СО Тутин
СО Власотинце
СО Велико Градиште
ГО Земун
СО Жагубица
Локална управа Никшић
СО Мионица
СО Лучани
СО Ада
СО Бачки Петровац
СО Бабушница
Локална управа Бар
Град Београд – Градска управа
СО Бијељина
СО Бољевац
СО Брус
СО Црна Трава
ГО Ћићевац
СО Димитровград
ГО Гроцка
СО Инђија
СО Кањижа

СО Кладово
СО Ковачица
СО Крушевац
СО Мајданпек
СО Неготин
Ниш – ГО Палилула
ГО Нови Београд
СО Оџаци
СО Панчево
СО Пирот
СО Прибој
СО Прокупље
СО Сокобања
СО Свилајнац
ГО Сурчин
СО Варварин
ГО Вождовац
СО Врање
ГО Звездара
СО Житиште
Локална управа Рожаје
СО Бечеј
СО Сента

Информациони систем Libra је развијен за рад Правосудних органа. Основа овог система је „document tracking system“ с комплетно имплементираном пословном логиком рада Правосудног органа. Систем је базиран на јединственим регистрима и отворен је за касније укључивање у надређене системе правосуђа. Тренутно је имплементирана процедура за комуникацију са окружним тужилаштвом преко процедура дефинисаних у Правилнику о раду јавних тужилаштава.

Имплементиран је у следећим државним органима:

Посебно одељење Окружног суда у Београду за организовани криминал

Посебно одељење окружног суда у Београду – Веће за ратне злочине

Специјално тужилаштво за организовани криминал

Специјално тужилаштво за ратне злочине

Прво Општинско Јавно Тужилаштво у Београду

Треће Општинско Јавно Тужилаштво у Београду

Окружно јавно тужилаштво у Београду

Окружно јавно тужилаштво у Зрењанину

Окружни суд у Београду

Општинско јавно тужилаштво у Кикинди

Општинско јавно тужилаштво у Зрењанину

Први општински суд у Београду

Други општински суд у Београду

Трећи општински суд у Београду

Четврти општински суд у Београду

Пети општински суд у Београду

Општински суд у Апатину

Општински суд у Чачку

Општински суд у Јагодини

Општински суд у Зајечару

Аутоматско прикупљање података – Трговински судови Србије

Аутоматско вођење предмета – Трговински суд у Београду

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Чачку

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Крагујевцу

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Краљеву

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Лесковцу

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Нишу

Аутоматско вођење предмета – Трговински суд у Новом Саду

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Панчеву

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Пожаревцу

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Сомбору

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Сремској Митровици

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Суботици

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Ужицу

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Ваљеву

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Зајечару

Аутоматско прикупљање података – Трговински суд у Зрењанину

Градско јавно правобранилаштво у Новом Саду

Републичко правобранилаштво у Београду

Градско јавно правобранилаштво у Београду

Уколико сте заинтересовани за увођење информационог система II HERMES Libra позовите нас или нам пишите.