Za pretplatnike Poslovnog savetnika, reprizne prikazeoba dela vebinara:
– Sastavljanje i dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i
– Utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu,
moguće je pogledati u Poslovnom savetniku, u broju „Aktuelnosti između dva broja“.

Za pretplatnike izdanja Propisi.net, reprizni prikaz oba dela moguće je pogledati u delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“.

TEME:
1. dan: „
Sastavljanje i dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu“:

 • Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu,
 • Obim redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu,
 • Dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja,
 • Novine iz Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica,
 • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

2. dan:Utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu“:

 • Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa – uvodne napomene,
 • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu,
 • Rashodi koji se priznaju u ograničenom iznosu,
 • Rashodi koji se priznaju po poreskim pravilima: amortizacija, ispravka i otpis potraživanja, troškovi dugoročnih rezervisanja, rashodi obezvređenja,
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka – opšte napomene,
 • Transferne cene – opšte napomene,
 • Specifičnosti kod utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti za preduzetnike.

PREDAVAČ:  dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANjA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.