Оvaj, kao i ostale ING-PRO vebinare moguće je pogledati i reprizno, u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“ ili klikom na taster u nastavku (pod uslovom da ste pretplatnik):

 

Vebinar će se baviti najbitnijim novinama koje donose poslednje izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, sa posebnim osvrtom na novine u pogledu konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u kontekstu dosadašnjeg zakonskog rešenja i prakse, kao i posledicama izmena u datoj oblasti.

Na vebinaru će, između ostalog, biti obrađene sledeće teme:

  • posledice ukidanjа posebnog Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i proširenja kruga lica koja nemaju obavezu plaćanja naknade za konverziju;
  • uvođenje novih elemenata u oblast „zelene agende”;
  • uspostavljanje Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije;
  • proširenje kruga subjekata koji mogu da izdaju informaciju o lokaciji;
  • produženje važenja planskih dokumenata i pojačane obaveze za jedinice lokalne samouprave u tom pogledu.

Konkretna pitanja za predavača u vezi sa navedenim temama pretplatnici mogu da pošalju u okviru standardne forme za postavljanje pitanja u izdanju Propisi.net najkasnije do 10. 10. 2023. godine.

PREDAVAČ: Petar Mijatović, advokat iz Beograda

 VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 ili nas kontaktirajte elektronski, preko dela – Kontakt”.