ING-PRO-O-izdanju-Propisi-net.pdf

×

Propisi.net je elektronsko pravno izdanje, koje se nalazi na internet adresi – www.propisi.net. Razvijeno je početkom 2004. godine sa namerom da korisnicima ponudi savremeniji i automatizovaniji način praćenja pravnih dokumenata (akata) – propisa, sudske prakse, pravnih mišljenja, modela ugovora i modela obrazaca. Od trenutka kreiranja, u tehničkom smislu znatno je poboljšano, pa sada predstavlja najmoderniji i najbrži način praćenja i ažuriranja dokumenata.

Potreba za ovakvim elektronskim izdanjem

Svaki društveni odnos regulisan je normom. Dinamika donošenja propisa u prethodnim godinama, a i u godinama koje dolaze, izrazito je velika. Stoga je potreba za poznavanjem i primenom odgovarajućih propisa postala svakodnevna. Upravo su Propisi.net ti koji će vam jednostavno i komforno, i to na jednom mestu, pružiti uvek ažurne tekstove propisa iz svih oblasti društvenog života, sudsku praksu svih sudova, pravna mišljenja nadležnih ministarstava, modele ugovora i obrazaca iz svih pravnih oblasti, stručne komentare, obračune kamata i sudskih taksi.

Zašto baš Propisi.net?

 • Zato što je pregledan i jednostavan i ne zahteva nikakvu specijalnu obuku za korišćenje (user friendly).
 • Zato što je moguć pristup neograničenom broju dokumenata u toku pretplate.
 • Zato što ima najveći broj propisa, primera sudske prakse, pravnih mišljenja, modela i drugih dokumenata.
 • Zato što ima pretraživač koji daje precizno sortirane i brze rezultate pretrage.
 • Zato što se dokumenta – propisi i dr. – mogu pretraživati putem odgovarajućih sinonima koji se u pravnoj praksi često koriste.
 • Zato što je jedini na tržištu koji automatski beleži najpregledanije dokumente svakog pretplatnika i izdvaja ih na početnoj strani.
 • Zato što ima mejl-servis koji omogućava pretplatnicima da o novim propisima, novim primerima sudske prakse, novim pravnim mišljenjima i stručnim komentarima i drugim dokumentima iz oblasti koje pretplatnici sami izaberu, budu informisani putem mejla istog dana kad su objavljeni u bazi.
 • Zato što radi sa bilo kog računara na internetu, bez ikakve instalacije, a podržava rad i u intranet okruženju.
 • Zato što je uvek ažuran (ne zahteva ažuriranje od strane pretplatnika).
 • Zato što su tekstovi dokumenata i interfejs dostupni na ćirilici ili latinici.
 • Zato što se jednim klikom mogu iskopirati tekstovi u Word ili PDF formatu.
 • Zato što ima najsveobuhvatniju i najveću bazu sudske prakse, sa razgranatom strukturom po odgovarajućim pravnim granama i pravnim institutima.
 • Zato što se iz teksta propisa jednim klikom pristupa povezanim dokumentima.
 • Zato što se prilikom pretraživanja pojmova dobijaju već ponuđeni rezultati.

Sadržinska koncepcija

Glavna područja primene jesu praćenje i ažuriranje prethodno navedenih delova i njihovih dokumenata. Stoga je, u sadržinskom smislu, osnovna karakteristika izdanja da licima na jednom mestu omogući pretraživanje, uvid i međusobnu interakciju pomenutih dokumenata.

Sastavni delovi izdanja

 1. Registar s tekstovima propisadetaljnije
 2. Sudska praksa svih sudova iz svih pravnih oblasti…detaljnije
 3. Pravna (službena) mišljenja ministarstava i drugih državnih organa o primeni pojedinih odredaba zakona i drugih propisa...detaljnije
 4. Modeli obrazacadetaljnije
 5. Modeli ugovoradetaljnije
 6. Komentari propisadetaljnije
 7. Kalkulator kamata i sudskih taksidetaljnije

Karakteristike izdanja Propisi.net

– rad izdanja u web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Microsoft Internet Explorer 11, Opera i Safari.) i intranet okruženju (baza se instalira na serveru Naručioca i ažurira putem interneta),
– rad u izdanju sa bilo kog računara povezanog sa internetom
– automatsko ažuriranje izdanja bez postupaka pretplatnika,
– izdanju se pristupa putem korisničkog naloga (korisničkog imena i šifre) .
u Korisničkom  profilu pretplatnik može  da odabere pismo, teritoriju,  da podesi pregled u tabulatoru i da pristupi podacima o trajanju pretplate
–  Mejl servis –  obaveštavanje putem mejla o svim novounetim i promenjenim dokumentima (propisima, sudskoj praksi, službenim mišljenjima, ugovorima, obrascima, komentarima) a po izboru korisnika
– interfejs i svi tekstovi dokumenata inicijalno na ćirilici,
– preuzimanje svih dokumenata u pdf odnosno word,
– štampanje i kopiranje svih dokumenata bez ogrančenja,
– mogućnost izdvajanja izdvajanje favorita
– prikaz najpregledanijih dokumenata od strane pretplatnika u okviru izdanja
– u pretplatnom periodu neograničen pristup dokumentima (bez obzira na broj, vrstu, veličinu dokumenata)
– do traženog teksta nekog dokumenta korisnik može doći na više načina: pretragom po rečima (pojmovima) u naslovu ili tekstu propisa, sudske prakse, pravnih mišljenja, ugovora i obrazaca, komentara; pretragom po strukturama grupama dokumenata; kombinacijom osnovne i naprednih opcija pretraživanja
– jednostavan pristup povezanim dokumenatima (jedan klik iz jedne kategorije dokumenta ka drugim)
– pregled izdanja je prilagođen za korišćenje na mobilnim uređajima

Korisnički servis

Korisnički servis sastoji se iz:
– Tehničke podrške i
– Redakcijske podrške

Tehnička podrška podrazumeva pružanje svih potrebnih informacija u vezi s korišćenjem, putem telefona, imejla, kao i dolazak na lice mesta u slučaju potrebe, u toku radnog vremena.
Redakcijska podrška u toku pretplatnog perioda korisnik može u radno vreme kontaktirati Redakciju putem telefona, mejla i zatraži odgovarajuću stručnu pomoć ili savet u vezi s korišćenjem.

Garantni period

Garantni rok za korišćenje izdanja je 12 meseci (osim ako nije drugačije ugovoreno).
ING-PRO u periodu pretplate isključivo je odgovoran za rad sopstvenog servera na kojem se nalazi izdanje i ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcionisanje internet konekcije na infrastrukturi korisnika usluga.

Šta je Mejl servis?

Mejl servis je deo Propisa.net koji prati novounete dokumente za vas. On predstavlja mehanizam izdvajanja informacija koje vi želite iz izdanja i slanja na vaš mejl. Dnevno ažurirane dokumente u Propisima.net možete pratiti preko Mejl servisa koji to radi za vas.
Odabiranjem odgovarajućih oblasti koje su vam najpotrebnije u okviru sastavnih delova izdanja (propisi, sudska praksa, pravna mišljenja, modeli ugovora i obrazaca, javne nabavke) u mogućnosti ste da Propisima.net date zadatak da za vas prati novounete dokumente.
Sa Mejl servisom možete u najkraćem roku doći do novih dokumenata jer ova nova „pametna“ verzija Propisa.net prati dokumente za vas. Sve detaljnije informacije oko aktiviranja ovog servisa možete pročitati u delu „Pomoć“ u svakom delu izdanja, kao i u Uputstvu za korišćenje

Lak i jednostavan rad

Propisi.net se znatno razlikuju od sličnih elektronskih izdanja koja rade putem instalacija na CD-u ili DVD-ju.
Razlike su sledeće:

 • Propisima.net možete pristupiti s bilo kog računara koji je povezan s internetom (službenog, privatnog i dr.),
 • Propisi.net ne zahtevaju nikakvu instalaciju, jer se koriste putem standardnih internet pretraživača (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome i dr.) a oni su sastavni deo svakog operativnog sistema,
 • Propisi.net su uvek ažurni, automatski se ažuriraju dnevno, pa samim tim ne zahtevaju od pretplatnika da se brine o tome, na njemu je samo da ga koristi.
 • Sa ovakvim karakteristikama u potpunosti olakšavamo rad kako pretplatniku tako i strukturi koja održava računarske sisteme (sistem administratorima), jer nemaju potrebe za nikakvim postupcima održavanja.

Tehnička realizacija verzije

Korišćenje Propisa.net moguće je na više načina:

 • preko računara koji pristupa dnevno ažurnom Ing-Pro veb serveru,
 • preko više računara u velikoj (intranet) računarskoj mreži  kompletno izdanje postavlja se na server korisnika koji omogućuje pristup većem broju računara. Preuzimanje dokumenata (dnevno ažuriranje) vrši se putem interneta preko servera koji su međusobno povezani.

Propisi.net ažuriraju se dnevno automatski putem interneta i ne zahtevaju nikakve postupke samih korisnika.
Izdanje Paket propisa na DVD-ju može da se instalira na pojedinačnom računaru ili u okviru računarske mreže.
Ažurira se kvartalno ili mesečno putem DVD-a i dnevno putem interneta,

Pristup

Za pristup Propisima.net dovoljno je da budete na internetu i pristupite internet adresi www.propisi.net. Aktivni su 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.
U okviru početne strane nalazi se polje za ulaz. U ovom delu predstavljate se putem korisničkog naloga tj. korisničkog imena i šifre.

Korisnički profil

U okviru korišćenja Propisa.net pretplatnik poseduje tzv. Korisnički profil u kojem se nalaze osnovni podaci o datumu isteka pretplate, kao i odgovarajućim podešavanjima opcija u izdanju.