Sudska praksa sudova Republike Srbije

Obuhvata preko 57.000 primera sudske prakse svih sudova Republike Srbije i to:

– Vrhovni kasacioni sud
– Apelacioni sud
– Viši sud
– Osnovni sud
– Privredni sud
– Privredni apelacioni sud
– Upravni sud
– Prekršajni sud
– Prekršajni apelacioni sud
– Ustavni sud

Primeri sudske prakse nalaze se u okviru izuzetno složene strukture svih pravnih oblasti sa grupama, podgupama i područjima.

Članovi propisa povezani su sa primerima sudske prakse i obrnuto svaki primer sudske prakse povezan je sa članom sa kojim je u vezi.

Korišćenjem najrazličitijih filtera u pretragama (osnovna i napredna pretraga) vrlo lako se može doći do teksta odgovarajućeg primera sudske prakse.

Tekstove primera moguće je kopirati bez ograničenja tj. eksportovati u pdf ili word format.

Sudska praksu je moguće pratiti putem Mejl servisa koji vas obaveštava o svakom novounetom primeru iz pravne oblasti koju vi označite za praćenje.

U okviru podešavanja korisničkog naloga, pretplatnik u okviru iste aplikacije, može odabrati opciju praćenja i sudske prakse sudova Crne Gore.