Ugovori (modeli)

U ovom delu izdanja nalazi se preko 460 modela ugovora u domaćem pravnom prometu oblasti koji se koriste u svakodnevnom radu a u nastavku dajemo njihovu osnovnu strukturu:

– Postupak i uslovi za zaključenje ugovora
– Ugovori o zastupanju i punomoćstvu
– Ugovori s promenom poverioca ili dužnika
– Ugovori o prestanku obaveza i izjave o kompenzaciji
– Ugovori o prodaji
– Ugovori o razmeni
– Ugovori o prodajnom nalogu
– Ugovori o zajmu
– Ugovori o delu
– Ugovori o građenju i srodni ugovori
– Ugovori o prevozu
– Ugovori o licenci i pravima industrijske svojine
– Ugovori o ostavi (depozitu, čuvanju)
– Ugovori o skladištenju i garažiranju
– Ugovori o nalogu
– Ugovori o komisionu
– Ugovori o trgovinskom zastupanju
– Ugovori o posredovanju
– Ugovori o otpremanju (špediciji)
– Ugovori o kontroli robe i usluge
– Ugovori o turističkim uslugama
– Ugovori o osiguranju
– Ugovori o zalozi
– Ugovori o jemstvu
– Ugovori bankarskog poslovanja
– Ugovori o posluzi
– Ugovori iz autorskog i srodnih prava i izdavaštva
– Ugovori iz radnih odnosa
– Ugovori porodičnog i naslednog prava
– Ugovori o prometu nepokretnosti
– Ugovori iz poslovanja stambenih zgrada
– Ugovori o uslugama i poslovnoj saradnji između privrednih subjekata
– Ugovori o osnivanju i statusnim promenama privrednih društava
– Posebni trgovinski ugovori
– Ugovori o pružanju usluga iz oblasti energetike
– Ugovori o trgovini hartijama od vrednosti I drugim finansijskim instrumentima
– Ugovori o ustanovljavanju prava službenosti
– Ugovori o poklonu i donaciji

Članovi propisa povezani su sa modelima ugovora i obrnuto svaki model ugovora povezan je sa članom sa kojim je u vezi.

Korišćenjem pretrage po rečima ili pretrage po strukturi (osnovna i napredna pretraga) vrlo lako se može doći do odgovarajućeg modela ugovora.

Modele ugovora moguće je editovati i kopirati bez ograničenja tj. eksportovati u pdf ili word format.

Modele ugovora je moguće pratiti putem Mejl servisa koji vas obaveštava o svakom novounetom primeru modela iz oblasti koji vi označite za praćenje.