Obrasci (modeli)

U ovom delu izdanja nalazi se preko 1.500 modela obrazaca iz najrazličitijih oblasti koje pretplatnici koriste u svakodnevnom radu a nastavku dajemo njihovu osnovnu strukturu:

– Parnični postupak
– Procesnopravne radnje iz gradjanskopravnih odnosa
– Vanparnični postupak
– Izvršenje i obezbeđenje
– Postupak pred Republičkim geodetskim zavodom
– Kompanijsko pravo
– Postupak pred izbranim sudovima
– Upravni postupak
– Postupak inspekcijskog nadzora
– Upravnosudski postupak
– Krivični postupak
– Prekršajni postupak
– Ustavnosudski postupak
– Škole i ustanove obrazovanja i vaspitanja
– Stečaj i likvidacija
– Javne nabavke
– Evropski sud za ljudska prava u Strazburu
– Bezbednost i zdravlje na radu
– Radni odnosi
– Socijalna zaštita i podrška porodici
– Porezi
– Socijalno osiguranje
– Carinski postupci
– Pritužbe i pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
– Postupci pred Zavodom za intelektualnu svojinu
– Akti o korišćenju javnih sredstava
– Stambeni odnosi
– Evidencija prometa roba i usluga, evidencija o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, evidencija nepokretnosti u javnoj svojini
– Garancijski poslovi
– Međunarodno privatno pravo
– Javni beležnici
– Tržište kapitala
– Računovodstvo

Članovi propisa povezani su sa modelima obrazaca i obrnuto svaki model obrasca povezan je sa članom sa kojim je u vezi.

Korišćenjem pretrage po rečima ili pretrage po strukturi (osnovna i napredna pretraga) vrlo lako se može doći do odgovarajućeg modela obrasca.

Modele obrazaca moguće je editovati i kopirati bez ograničenja tj. eksportovati u pdf ili word format.

Modele obrazaca je moguće pratiti putem Mejl servisa koji vas obaveštava o svakom novounetom primeru modela iz oblasti koji vi označite za praćenje.

U okviru podešavanja korisničkog naloga, pretplatnik u okviru iste aplikacije, može odabrati opciju praćenja i modela obrazaca Crne Gore.