Reprizni prikaz ove emisije veb-serijala moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

Reč autora:

Poštovane kolege,

U devetoj epizodi „Pregleda sudske prakse” sa advokaticom Krunom Savović pregledaćemo odluke koje se odnose na medijsko pravo. U pitanju je usko stručna pravna oblast koja reguliše pravne odnose nastale delovanjem medija. Pored osnovnog zakona – Zakona o javnom informisanju, za navedenu oblast važe i drugi zakoni, a pre svih Zakon o obligacionim odnosima. Cilj ove epizode je da pregledamo relevantnu i aktuelnu praksu za oblast medijskog prava, kao i da kroz veliki broj primera odredimo granicu koja razdvaja slobodu govora i medijskog izveštavanja od zaštite građanskih prava. Sloboda izražavanja je suština demokratije, ali se taj oblik vlasti temelji i na pravu pojedinca da nesmetano živi.

S poštovanjem,
Nikola Pantelić

Kako bi vam uštedela vreme i omogućila da se na što jednostavniji način upoznate sa izabranim odlukama iz njene baze, kompanija Ing-Pro pokrenula je poseban veb-serijal pod nazivom „Pregled sudske prakse”. U trajanju od okvirno jednog školskog časa naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, predstavljaće vam najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orijentir u srpskom pravnom sistemu, pa njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.