Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 


ТЕМЕ:
1) Postupanja po zahtevu lica čiji se podaci obrađuju, i to:
– svi koraci koje treba preduzeti nakon prijema zahteva i praktične smernice i radnje koje organizacije često zanemaruju;
– ulozi zaposlenih i eksternih subjekata (obrađivača) u ovom procesu;
– na koji način bi internim aktima trebalo urediti postupanje po navedenim zahtevima.
2) Postupanja u slučaju povrede bezbednosti ličnih podataka, i to:
– na koji način bi trebalo internim aktima urediti postupanje u slučaju povrede bezbednosti ličnih podataka;
– praktične smernice u vezi sa procenjivanjem rizika nastalog kao posledica povrede bezbednosti ličnih podataka i donošenjem odluke o tome da li je potrebno obaveštavati Poverenika i lice čiji se podaci obrađuju;
– mere koje je potrebno preduzeti pre, a i posle nastanka incidenta;
– ulozi zaposlenih i eksternih subjekata (obrađivača) u tom procesu.

PREDAVAČ: Petar Mijatović, advokat iz Beograda

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.