Pretplatnici ING-PRO izdanja u mogućnosti su i da prate vebinare u organizaciji ING-PRO-a, koji se puštaju pretplatnicima premijerno i reprizno, kako bi svoje obaveze uskladili sa slobodnim vremenom, kada ih mogu pogledati.

I premijerni i reprizni pristup vebinarima vrši se kroz izdanje Propisi.net.
Premijerni pregled vebinara je putem linka u Info Panelu Propisa.net (na dan premijernog prikazivanja koji se na sajtu ili mejlom unapred najavi), a oni iz finansijske oblasti biće dostupni i u Poslovnom savetniku u delu „Aktuelnosti između dva broja“.
Reprizni pregled vebinara se vrši kroz deo “Komentari“ u grupi “ING-PRO vebinari“.

Trenutno su u ponudi za pregled aktuelni vebinari sa sledećom tematikom:

  • Novi zakon o javnim nabavkama, predavač: Marina Aksentijević, dipl. pravnik
  • Sporna pitanja i dileme u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je usklađen sa GDPR-om, predavač: Petar Mijatović, advokat
  • Troškovi upravnog postupka, predavač: Saša Kulić, dipl. pravnik
  • Plan nabavki – praktičan rad na Portalu javnih nabavki, predavač: Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove, Kancelarija za javne nabavke
  • E-fakture, predavač: Snežana Matejić, poreski i finansijski savetnik
  • Dozvola i upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, intervju sa Boškom Vidakovićem, generalnim sekretarom Komore ovlašćenih revizora
  • Podzakonski akti za primenu novog Zakona o računovodstvu (u primeni od 2021.), predavač: dr Marijana Žiravac-Mladenović
  • Pripremne radnje za završni račun, predavač: dr Marijana Žiravac-Mladenović