Obaveštenje: zbog sprečenosti predavača iz objektivnih razloga, vebinar je u planu da se održi u prvoj polovini meseca decembra 2020.

 TERMIN: o tačnom terminu vebinara blagovremeno ćemo vas obavestiti na ovoj stranici


TEME:
– izmena, dopuna i realizacija plana nabavki za 2020. godinu u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama,
– planiranje nabavki sa aspekta istovrsnosti dobara, usluga i radova,
– planiranje nabavki sa aspekta definisanja predmet nabavke, procenjene vrednosti nabavke i postupka javne nabavke,
– registracija naručioca na Portalu javnih nabavki,
– formiranje plana javnih nabavki na Portalu,
– izrada plana javnih nabavki u pomoćnoj EXCEL tabeli,
– izmene i dopune plana javnih nabavki na Portalu i
– najčešća pitanja, problemi i nedoumice.

PREDAVAČ: Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove, Kancelarija za javne nabavke

 VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANjA.

Napomena: Pitanja se postavljaju u toku trajanja vebinara, putem linka https://www.propisi.net/pitanja-2/.
Odgovori će biti dostupni za preuzimanje takođe na Info-panelu nakon održanog vebinara.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.