Reprizni pregled vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“.


TEME SU BILE:
– izmena, dopuna i realizacija plana nabavki za 2020. godinu u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama,
– planiranje nabavki sa aspekta istovrsnosti dobara, usluga i radova,
– planiranje nabavki sa aspekta definisanja predmet nabavke, procenjene vrednosti nabavke i postupka javne nabavke,
– registracija naručioca na Portalu javnih nabavki,
– formiranje plana javnih nabavki na Portalu,
– izrada plana javnih nabavki u pomoćnoj EXCEL tabeli,
– izmene i dopune plana javnih nabavki na Portalu i
– najčešća pitanja, problemi i nedoumice.

PREDAVAČ JE BIO: Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove, Kancelarija za javne nabavke

 VEBINAR JE BIO BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANjA.

Napomena: Pitanja se postavljaju u toku trajanja vebinara u delu za pitanja i odgovore, u izdanju Propisi.net
Odgovori će biti dostupni za preuzimanje takođe na Info-panelu nakon održanog vebinara.