Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

ili u okviru izdanja “Poslovni savetnik“, delu “Aktuelnosti između dva broja, maj 2021.“ ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

 TEME:

 • Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“ br.153/20 od 21.decembra 2020.god.) sa primenom od 1.januara 2022.god.
  • Razlozi za donošenje novog zakona
  • Nova zakonska rešenja
  • Prelazne i završne odredbe
 • Podzakonski akti za primenu novog Zakona o fiskalizaciji – od 1.1.2022.god.
  • Šest Pravilnika (Sl. glasnik RS, br. 31/2021 od 31. 3. 2021. god.)
  • Dve Uredbe (Sl. glasnik RS, br. 32/2021 od 02. 4. 2021. god.)
  • Tehnički vodič za primenu pojedinih odredaba Zakona i Podzakonskih akata – Poreska uprava (očekuje se donošenje i objava na sajtu Poreske uprave)

PREDAVAČ:  dipl. ekon. Daniela Jelić, savetnik za poreze i računovodstvo u redakciji  časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANjA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela Kontakt.