Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:TEMA:

Iako je rad na daljinu, odnosno rad od kuće postojao i ranije, sve veća upotreba interneta u procesu obavljanja posla dovela je do prave ekspanzije pomenute vrste rada. Tu vrstu rada treba posmatrati u širem kontekstu 4.0 digitalne revolucije, koja drastično menja organizaciju i proces rada, pri čemu se primena rada na daljinu, odnosno od kuće dodatno proširila aktuelnom pandemijom virusa korona. Definicija radni odnos na daljinu nije izričito data, ali isti može da se definiše kao rad uz upotrebu informacionih tehnologija, po pravilu kod kuće zaposlenog, mada postoje i granične kategorije: mobilni radnici, rad u habovima, rad za inostrane platforme/poslodavce. Iako su članom 42. Zakona o radu i rad na daljinu i rad od kuće svrstani u istu kategoriju rada van prostorija poslodavca, s tim što su propisana i ista pravila za regulisanje oba, u praksi su u pitanju dve različite vrste rada, na koje navedena pravna pravila treba drugačije da se primene.

PREDNOSTI I MANE – Iako se na prvi pogled ističu prednosti rada na daljinu, odnosno od kuće u smislu smanjenja troškova prevoza i uštede u vremenu, ipak mora pažljivo da se pristupi organizaciji i implementaciji takve vrste rada, tako da ne može sve da se svede samo na „davanje kompjutera zaposlenima i slanje kući da rade”.

PREDUSLOVI ORGANIZOVANJA RADA NA DALJINU:
a) Organizacioni aspekti
b) Bezbednost i zdravlje na radu: psihičko i fizičko zdravlje
c) Pomirenje poslovnog i privatnog života

PRAVNI ASPEKTI/REGULISANJE RADA NA DALJINU:
1) Pravo MOR
2) Pravo EU
3) Važeće pravo u RS – konkretna primena propisa, elementi ugovora o radu na daljinu iz člana 42. ZOR-a.

NADZOR NAD POŠTOVANJEM PROPISA – Postoji ustavna zaštita nepovredivosti stana bez volje držaoca stana. Međutim, kontekst primene te ustavne odredbe drugačiji je kada je reč o radu na daljinu u odnosu na „klasičnu“ zaštitu nepovredivosti stana. Potrebno je da Inspektorat rada prilagodi svoja pravila o inspekcijskom nadzoru pomenutoj vrsti rada.

PREDAVAČ: Aleksandar Marković, dipl. pravnik, s višegodišnjim iskustvom u svim oblastima radnog prava

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANJA.