TERMIN: reprizu vebinara je moguće pogledati u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“ ili u izdanju Propisi.net, u delu „Poslovni savetnik“ u broju „Aktuelnosti između dva broja – januar“.


TEME:

  • poreski dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV;
  • novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, broj 159/20);
  • definisanje vrednosnog kriterijum od 500.000 dinara;
  • naknadne promene vrednosti izvršenog prometa u kontekstu prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva:
  • poreski tretman primljenog/datog avansa u kontekstu prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

PREDAVAČ: dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANjA.