Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

Cilj vebinara: Novi Zakon o javnim nabavkama počeo je da se primenjuje od 1. jula 2020. godine, pa je neophodno da se učesnici u postupcima javnih nabavki upoznaju sa osnovnim novinama i novim rešenjima koja sadrži novi Zakon o javnim nabavkama, zatim sa novim podzakonskim aktima, kao i sa načinom sprovođenja postupaka javnih nabavki prema novim pravilima koja pomenuti zakon propisuje.

Teme:
– osnovni pojmovi i pragovi u javnim nabavkama;
– komunikacija u javnim nabavkama – novi portal;
– planiranje javnih nabavki;
– sprovođenje postupka javne nabavke prema novim pravilima;
– interni akt naručioca;
– ugovor o javnoj nabavci, izvršenje i izmena ugovora;
– postupak zaštite prava i
– novi podzakonski akti.

Predavač: Marina Aksentijević, diplomirani pravnik, iskustvo u oblasti javnih nabavki stekla radeći kao rukovodilac Grupe za praćenje postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, a trenutno zaposlena na poziciji šefa Odeljenja za javne nabavke u Javnom preduzeću „Skijališta Srbije”.