Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

TEME:
 • Prikaz zakonodavnog okvira
 • Šta donosi zakon i ko primenjuje?
 • Kako subjekt privatnog sektora koristi sistem elektronskih faktura?
 • Za koje promete se izdaje elektronska faktura?
 • Kada se ne izdaje elektronska faktura?
 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Kako će mali obveznici (pravna lica i preduzetnici koji nisu obveznici PDV-a) slati svoje fakture?
 • Izdavanje faktura ino-kupcima.
 • Dobrovoljni korisnik SEF
 • Otpremnica
 • Interno tehničko uputstvo i video uputstva za pristup i korišćenje sistema.
 • I druga pitanja i nedoumice.

PREDAVAČ:  dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANjA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.