Vebinar je moguće pogledati i reprizno u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“, u elektronskom časopisu “Poslovni savetnik“, delu “ING-PRO vebinari“ ili klikom na jedan od dva tastera u nastavku (pod uslovom da ste ulogovani u izdanje)

Za pretplatnike Propisa.net:

Za pretplatnike časopisa Poslovni savetnik:

 

TEME:

Od 1. januara 2023. godine nastupa puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju, usled čega će na vebinaru biti dat osvrt na primenu odredaba ovog zakona koje se odnose na subjekte privatnog sektora, kako bi se blagovremeno pripremili za primenu:

  • Transakcije za koje se izdaje elektronska faktura, vrste i statusi elektronskih faktura,
  • Poreske kategorije koje se koriste u Sistemu elektronskih faktura,
  • Nastanak poreske obaveze i pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu faktura izdatih kroz SEF,
  • Izdavanje elektronske fakture kada se promet izvrši bez naknade,
  • Transakcije za koje se ne izdaje elektronska faktura,
  • Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a kroz SEF,
  • Čuvanje elektronskih faktura koje su izdate kroz SEF.


PREDAVAČ: 
dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANjA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.