Reprizne prikaze web-serijala je moguće pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari”.

Kako bi smo Vam uštedeli vreme i omogućili da se što jednostavnije upoznate sa nekim od odluka pohranjenih u našoj bazi, kompanija „Ing-Pro“ pokrenula je poseban web-serijal „Pregled sudske prakse“. U vremenoskom trajanju do jednog školskog časa, naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu će Vam prezentovati najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orjentir u srpskom pravnom sistemu, te njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

U Prvom deluweb-serijala „Pregled sudske prakse“ napravićemo kratak osvrt na delove odluka koje se odnose na krivična dela Nasilje u porodici (čl. 194. Kz) i Nedavanje izdržavanja (čl. 195. Kz). Brak, porodica, zaštita dece su danas među važnijim zaštitnim objektima. Naš pravni sistem broji na hiljade započetih i okončanih postupaka. U ovom delu imaćemo priliku da sagledamo neke od važnih zaključaka do kojih su došle najviše pravosudne instance, kada su u pitanju ova dva krivična dela.

PREDAVAČ: Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu

WEB-SERIJAL JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANJA.