Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:


ТЕМЕ:
Vebinar će pre svega biti posvećen pitanjima i dilemama koje imaju stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala u vezi sa primenom Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, i to:

– određivanjem obveznika primene zakona;

– obavezama koje stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala imaju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

– uslovima koje stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala moraju da ispunjavaju u pogledu čuvanja i arhiviranja papirne i elektronske dokumentacije;

– određivanjem rokova čuvanja dokumentacije i smernicama za izradu liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala, sa rokovima čuvanja;

– drugim pitanjima/dilemama.

PREDAVAČ: Petar Mijatović, advokat iz Beograda

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.