Termin vebinara je bio
:  od 12. 11. 2020, od 10.00 časova, zaključno sa 15. 11. 2020. godine.

Reprizni pregled vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“.

CILj vebinara je bio: Vebinar će se baviti odgovorima na pitanja u vezi sa obavezom plaćanja troškova koji nastanu u upravnom postupku, prilikom odlučivanja držanih organa, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlašćenja u upravnim stvarima.

TEME su bile:
– Pojam troškova upravnog postupka;
– Ko ima obavezu snošenja troškova upravnog postupka;
– Obaveza prethodnog snošenja i predujam troškova;
– Odlučivanje o troškovima upravnog postupka;
– Naknada troškova i nagrade drugim učesnicima upravnog postupka;
– Oslobađanje od obaveze plaćanja troškova upravnog postupka;
– Troškovi izvršenja rešenja;
– Praksa organa uprave i Upravnog suda u materiji troškova upravnog postupka.

PREDAVAČ je bio: Saša Kulić, dipl. pravnik, s višegodišnjim iskustvom u oblasti upravnog prava

VEBINAR JE BIO BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANjA.

Odgovori će biti dostupni za preuzimanje takođe na Info-panelu (gde se i nalazio link za pristup vebinaru) nakon 15. 11. 2020. godine.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.