Vebinar je moguće pogledati reprizno, u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“ i u elektronskom časopisu “Poslovni savetnik“, delu “ING-PRO vebinari“ ili klikom na tastere u nastavku (pod uslovom da ste pretplatnik):

Za pretplatnike Propisa.net:

Za pretplatnike časopisa Poslovni savetnik:

 

TEME:

 • Vrste elektronskih faktura
 • Obavezni i opcioni elementi elektronske fakture
 • (Ne)mogućnost iskazivanja različitih poreskih kategorija i šifara osnova u jednoj elektronskoj fakturi
 • Predmet elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Sadržaj i polja za unos podataka u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju PDV-a
 • Evidentiranje obračuna PDV-a kada obveznik propusti da izda elektronsku fakturu
 • Evidentiranje obračuna PDV-a u slučaju naknadnog smanjenja osnovice i storniranja faktura
 • Evidentiranje obračuna PDV-a u specifičnim slučajevima:
  • avans i promet,
  • procena osnovice
 • Postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a
 • Postupanje u slučaju promene kod korisnika SEF-a

PREDAVAČ: dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.