Reprizni prikaz ove emisije veb-serijala moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 


Reč autora:

Poštovane kolege,

Vaše veliko interesovanje za epizodu u kojoj su pregledane odluke Prekršajnog apelacionog suda navelo nas je da za vas pripremimo još jedan set sentenci i obrazloženja koja se prevashodno odnose na bitene povrede odredaba prekršajnog postupka. Pregledanje palete raznovrsnih rešenja i presuda Prekršajnog apelacionog suda, kojima su ukinute odluke Prekršajnog suda, za kratko vreme obogatiće iskustvo kolega koji se interesuju za ovu materiju i proširiće im vidike na koje segmente postupka treba obratiti pažnju. Za četvrtu emisiju odluke je odabrala sudija Prekršajnog suda u Beogradu, gospođa Mirijana Martić. Sudija se osim pregleda konkretnih odluka osvrnula i na učestale greške koje prave učesnici postupka, a koje odluke čine nezakonitim.

S poštovanjem,
Nikola Pantelić

Kako bi smo Vam uštedeli vreme i omogućili da se što jednostavnije upoznate sa nekim od odluka pohranjenih u našoj bazi, Kompanija „Ing pro“ pokrenula je poseban veb-serijal „Pregled sudkse prakse“. U vremenskom trajanju do jednog školskog časa, naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu će Vam prezentovati najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orjentir u srpskom pravnom sistemu, te njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

 VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

 Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela Kontakt.