Reprizni prikaz ove emisije veb-serijala moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 


Reč autora:

Poštovane kolege,

Poštovane kolege, u trećoj emisiji Pregleda sudske prakse, koja će biti emitovana dana 10.6.2021. u goste će nam doći gospodin Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu. U ovoj epizodi pregledaćemo sudsku praksu u vezi sa troškovima obrade kredita, a kroz pomenuti pregled ukazaćemo Vam na važnost ujednačenosti sudske prakse, s obzirom na to da ujednačena sudska praksa vodi ka pravnoj sigurnosti. Nadamo se da će odabrana sudska praksa da Vam bude od koristi u daljem radu.

S poštovanjem,
Nikola Pantelić

Kako bi smo Vam uštedeli vreme i omogućili da se što jednostavnije upoznate sa nekim od odluka pohranjenih u našoj bazi, Kompanija „Ing pro“ pokrenula je poseban veb-serijal „Pregled sudkse prakse“. U vremenskom trajanju do jednog školskog časa, naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu će Vam prezentovati najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orjentir u srpskom pravnom sistemu, te njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

 VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela Kontakt.