TERMIN: Link za premijerni prikaz vebinara biće dostupan na Info-panelu u izdanju Propisi.net 2.9.2024. godine. Nakon toga, vebinar može da se gleda u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari”.

Vebinar je posvećen najbitnijim pitanjima i dilemama u vezi sa obradom ličnih podataka zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim posebnim zakonima, i to:

  • video-nadzorom u poslovnim prostorijama poslodavca;
  • (ne)mogućnošću pristupa poslovnoj elektronskoj (imejl) komunikaciji zaposlenih i bivših zaposlenih;
  • obradom zdravstvenih ličnih podataka zaposlenih i podataka u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima;
  • praćenjem rada zaposlenih;
  • obradom i zaštitom ličnih podataka zaposlenih prilikom rada od kuće;
  • obradom ličnih podataka kandidata za posao;
  • prenosom ličnih podataka zaposlenih trećim licima / poslovnim partnerima;
  • analizom prakse Poverenika i drugih evropskih nadležnih organa koja se odnosi na obradu ličnih podataka zaposlenih;
  • drugim pitanjima u vezi sa obradom ličnih podataka zaposlenih.

Konkretna pitanja za predavača u vezi sa navedenim temama pretplatnici mogu da pošalju u okviru standardne forme za postavljanje pitanja u izdanju Propisi.net najkasnije do 15.8.2024. godine.

 PREDAVAČ: Petar Mijatović, advokat iz Beograda

 VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.