Veb serijal je moguće pogledati reprizno, u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“ ili klikom na taster u nastavku (pod uslovom da ste pretplatnik):

 

Naš saradnik, dipl. pravnik iz Ministarstva prosvete Ana Klaić, osvrnuće se na sledeće teme:
– upis dece u predškolsku ustanovu,
– upis učenika u osnovnu školu (upis / polaganje završnog ispita);
– upis učenika u srednju školu (upis / ispiti kojima se završava srednje obrazovanje i vaspitanje – opšta matura, stručna i umetnička matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja, specijalistički i majstorski ispit / portal „Moja srednja škola”).

Kompanija Ing-Pro pokrenula je novi veb-serijal pod nazivom „Prosvetni savetnik”. U trajanju od okvirno jednog sata nastojaćemo da odgovorimo na sve nedoumice koje se pojavljuju u praksi prilikom primene propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, ali i da upoznamo stručnu javnost sa svim novinama u toj oblasti. Serijal je namenjen pre svega sekretarima i direktorima u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama, kao i svima onima koji su zainteresovani za navedenu oblast.
Sve epizode veb-serijala „Prosvetni savetnik” mogu da se gledaju u bilo koje vreme od trenutka premijernog emitovanja u okviru izdanja Propisi.net. Link za premijerni prikaz epizode biće dostupan na Info-panelu u izdanju Propisi.net. Nakon toga, epizode mogu da se gledaju u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari”.
Informacije o premijernom emitovanju novih epizoda biće blagovremeno dostupne na internet stranici www.propisi.net i u izdanju Propisi.net.

VEB-SERIJAL JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.