Reprizni prikaz ove emisije veb-serijala moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

Reč autora:

Poštovane Kolege,

U maju 2022. godine u Pregled sudske prakse dolazi nam advokat Andreja Čivtelić, koji će otvoriti stranice sudske prakse koja se odnosi na temu najčešćih povreda imovinskih i moralnih prava autora. Povreda tih prava odnosi se s jedne strane na neovlašćeno korišćenje autorskih dela (povreda imovinskog prava) bez naznačenja imena autora, ali povrede mogu da budu takve i da se povredi integritet autorskog dela (povreda moralnog prava).

Srdačno
Nikola Pantelić

Kako bi vam uštedela vreme i omogućila da se na što jednostavniji način upoznate sa izabranim odlukama iz njene baze, kompanija Ing-Pro pokrenula je poseban veb-serijal pod nazivom „Pregled sudske prakse”. U trajanju od okvirno jednog školskog časa naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, predstavljaće vam najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orijentir u srpskom pravnom sistemu, pa njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.