TERMIN: Link za premijerni prikaz vebinara bio je dostupan na Info-panelu u okviru izdanja Propisi.net, od 1. 2. 2021, zaključno sa 5. 2. 2021. godine.
Nakon toga, reprizni pregled vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“.

CILJ: Vebinar će se pre svega baviti najbitnijim pitanjima organa javne vlasti prilikom primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i prilikom primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u kontekstu obrade ličnih podataka.

TEME:

  • najbitnije obaveze za organe javne vlasti shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti;
  • zakonski osnovi za obradu ličnih podataka;
  • prenos ličnih podataka drugim organima vlasti;
  • postupanje po zahtevima lica čiji se podaci obrađuju, kao i trećih lica u vezi sa pružanjem informacija/dokumentacije koja sadrži lične podatke;
  • druga pitanja.

PREDAVAČ: Petar Mijatović, advokat iz Beograda

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANJA.