Vebinar je moguće pogledati reprizno, u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“ ili klikom na tastere u nastavku (pod uslovom da ste pretplatnik):

 

TEME:

  • Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana samooporezivanjem,
  • Poreski obveznici,
  • Prihodi koji se oporezuju godišnjim porezom na dohodak,
  • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju,
  • Iskazivanje podataka u poreskoj prijavi na Obrascu PP GPDG – Poreska prijava o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana za _____ godinu.

PREDAVAČ: mr Andrijana Ivić, savetnik za poreze i računovodstvo u redakciji časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANjA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.