Veb serijal je moguće pogledati reprizno, u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“ ili klikom na tastere u nastavku (pod uslovom da ste pretplatnik):

 

Rado viđen gost, koji je uvek spreman da bez rezerve podeli ne samo sudsku praksu već i sve informacije koje je stekao radom, sudija  Višeg suda u Beogradu Vladimir Vrhovšek kolegama će prezentovati praksu koja se odnosi na drugostepeni postupak pred višim sudom u Beogradu. Epizoda sa kolegom Vrhovšekom biće pionirska u odabiru teme. Naime, po prvi put u „Pregledu sudske prakse” tema neće biti usko postavljena, što će gledaocima omogućiti da se za kratko vreme upoznaju sa velikim brojem različitih procesnih situacija.

Kako bi vam uštedela vreme i omogućila da se na što jednostavniji način upoznate sa izabranim odlukama iz njene baze, kompanija Ing-Pro pokrenula je poseban veb-serijal pod nazivom „Pregled sudske prakse”. U trajanju od okvirno jednog školskog časa naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, predstavljaće vam najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orijentir u srpskom pravnom sistemu, pa njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.