Vebinar je dostupan u Poslovnom savetniku u broju „Aktuelnosti između dva broja“
Za pretplatnike na izdanje Propisi.net vebinar je moguće pogledati i reprizno u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“.


TEME:

  • Predmet oporezivanja porezom na imovinu
  • Poreski obveznik
  • Utvrđivanje poreske osnovice
  • Fer vrednost kao osnovica poreza na imovinu
  • Poreska oslobođenja
  • Nastanak poreske obaveze i promene u toku godine

PREDAVAČ: mr Andrijana Ivić, savetnik za poreze i računovodstvo u redakciji časopisa „Poslovni savetnik“

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.