Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

ТЕМЕ:
Vebinar će pre svega biti posvećen najvažnijim novinama koje donose Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:
– upis učenika u školu i odgovornost za redovno pohađanje nastave
– praćenje i ocenjivanje učenika
– prigovor na ispite kojima se završava nivo obrazovanja
– mandat i nadležnost organa upravljanja
– prijem u radni odnos na neodređeno vreme
– usklađivanje opštih akata ustanova
– druga aktuelna pitanja.

PREDAVAČ: Biljana Đanić, dipl. pravnik, sekretar škole

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.