Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

Cilj vebinara je da se učesnici upoznaju sa najvažnijim novinama koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS” br. 109/2021), uz poseban osvrt na odredbe koje se odnose na:

  • sedište društva,
  • uvođenju obaveze za privredna društva da se registruju kao korisnici elektronske uprave,
  • odobravanjе poslova i radnji u kojima postoji lični interes,
  • specifičnosti prodaje stečajnog dužnika,
  • preciziranje uslova za brisanje preduzetnika,
  • novine u ugovoru o pristupanju novog člana društvu,
  • pravne posledice poništaja ugovora o prenosu udela,
  • izmene roka za podnošenje tužbe za poništaj odluke skupštine društva i
  • postupak prinudne likvidacije.

Uz to, biće prikazane i najvažnije izmene Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl. glasnik RS” br. 105/2021).

PREDAVAČ: Jelena Čukić, master poslovnog prava, specijalista korporativnog upravljanja

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.