Reprizni prikaz ove emisije veb-serijala moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

Reč autora:

Poštovane kolege,

Poštovane kolege, u sedmoj epizodi serijala Pregled sudske prakse, sudija Višeg suda u Beogradu, Vladimir Vrhovšek pripremio je za Vas sudsku praksu koja se odnosi na nadoknadu materijalne i nematerijlne štete . U emisiji ćete, između ostalog, imati priliku da čujete korisne pojedinosti u vezi sa evropskim izveštajem o saobraćajnoj nezgodi, dokazivanjem straha nastalim usled saobraćajne nezgode, naknade materijalne štete usled pada ledenica, prava iz osiguranja u slučaju napuštanja mesta saobraćajne nezgode i još nekolicinu zanimljivih pitanja na temu „štete“.


S poštovanjem,
Nikola Pantelić

Kako bi vam uštedela vreme i omogućila da se na što jednostavniji način upoznate sa izabranim odlukama iz njene baze, kompanija Ing-Pro pokrenula je poseban veb-serijal pod nazivom „Pregled sudske prakse”. U trajanju od okvirno jednog školskog časa naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, predstaviće vam najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orijentir u srpskom pravnom sistemu, pa njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

 VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE ING-PRO IZDANJA.

 Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela „Kontakt”.