Home Savetovanja, vebinari ING-PRO vebinar: E-faktura

ING-PRO vebinar: E-faktura

0

 

Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

[su_button url=“https://pn2.propisi.net/Home/Index/?di=ko2070&dt=ko&dl=160030″ background=“#D5242B“ style=“flat“ size=“7″ center=“yes“ icon=“icon: file-movie-o“ desc=“Vebinar se može pogledati u okviru aplikacije Propisi.net“]Pogledaj ovaj vebinar[/su_button] 

ili u okviru izdanja “Poslovni savetnik“, delu “Aktuelnosti između dva broja, oktobar 2020.“ ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

[su_button url=“https://pn2.propisi.net/Home/Index/?ip=1&di=ps916&dt=ps&dl=911″ background=“#D5242B“ style=“flat“ size=“7″ center=“yes“ icon=“icon: file-movie-o“ desc=“Vebinar se može pogledati u okviru aplikacije Propisi.net“]Pogledaj ovaj vebinar[/su_button]

 

TEMA: RAČUN I ELEKTRONSKO POSLOVANjE
Odredbe Zakona o računovodstvu vezano za:
• Organizaciju računovodstva i račun,
• Računovodstvene isprave i račun,
• Sastavljanje fakture kao računovodstvene isprave i dostavljanje u elektronskom obliku,
• Odgovornost za računovodstvene isprave.
Obavezni elementi opšteg akta pravnog lica ili preduzetnika vezano za:
• Organizaciju i delokrug rada računovodstvene službe,
• Računovodstvene isprave.
Račun kao elektronski dokument:
• Unutrašnja forma prikaza,
• Spoljna forma prikaza,
• Strukturiranje e-fakture,
• Sistem upravljanja dokumentima,
• Elektronski potpis,
• Identifikaciona oznaka,
• Elektronski pečat,
• Vremenski žig i usluge elektronske dostave,
• Način prijema elektronskog dokumenta,
• Identifikaciona oznaka,
• Elektronsko poslovanje i donošenje opštih akata.
Digitalizacija računa i (ne) mogućnost knjiženja na osnovu kopije računa.
Original i kopija elektronskog dokumenta.
Punovažnost računa u slučaju kada:
• Račun nije potpisa,
• Račun nije overen pečatom.
Predmet kontrole računa od strane Poreske uprave i načelo fakticiteta.
Privredni prestupi vezani za ne sastavljanje i ne vršenje kontrole računovodstvenih
isprava.

PREDAVAČ: Snežana Matejić

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA IZDANjA ING-PRO-A.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here