Republički geodetski zavod želi ovom prilikom da izrazi razumevanje za zabrinutost Advokatske komore Srbije na transparentno objavljivanje statističkih podataka profesionalnih korisnika katastra.

Transparentnost i statistika mogu biti neprijatni za profesiju koja tradicionalno teži diskreciji, kao što je advokatura. Međutim, isto tako, neophodno je da u našem radu balansiramo interes javnosti sa profesionalnim standardima, poštujući pravo građana na transparentne informacije koje su im garantovane Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Republički geodetski zavod poziva Advokatsku komoru Srbije da detaljnije specificira koje norme smatraju da su narušene objavljivanjem spiskova. RGZ se vodi zakonskim okvirima i međunarodnim ugovorima, kao i standardima koji propisuju transparentnost u radu, ali smo istovremeno spremni da razmotrimo komentare Komore. Optužbe Komore da je RGZ prekršio Ustav i zakone bez jasnih argumenata ili  tačnog navođenja pravnog osnova može, u određenim situacijama, preći granicu konstruktivne kritike i postati zloupotreba ili čak pretnja. U tom kontekstu, moramo da istaknemo da takva kritika može biti shvaćena i kao pokušaj pritiska na nezavisnost našeg organa. Takvo ponašanje, koje se graniči sa neosnovanim osuđivanjem, može dovesti do kršenja zakona od strane Komore a koji štite ne samo našu instituciju već i integritet celokupnog sistema.

Smatramo važnim da se pravila i norme poštuju u duhu pravičnosti i zakonitosti, a svako ponašanje koje bi moglo da se protumači kao pritisak na RGZ ne samo da je protivzakonito, već i neprilično za profesiju koja se temelji na pravu i pravičnosti.

Transparentnost nije samo pravni zahtev, to je i naš etički imperativ i ključno načelo u služenju javnosti. Odgovorni smo da osiguramo da naši postupci odražavaju integritet institucija i očekivanja građana koje služimo. Verujemo u značaj dijaloga i otvoreni smo za svaku vrstu sugestija i komentara koji doprinose boljem razumevanju i sprovođenju pravde.

Zajednički cilj svih učesnika u sistemu upravljanja nepokretnostima treba da bude pružanje preciznih i pravovremenih informacija koje će doprineti većem poverenju javnosti u sistem, uz istovremeno poštovanje profesionalne etike. Pozivamo Advokatsku komoru Srbije na otvoren razgovor u cilju pronalaženja najboljeg rešenja koje će uvažiti i zaštititi interese građana.

Izvor: sajt RGZ-a
Naslov: Redakcija