Časopis Poslovni savetnik

Štampani i elektronski časopis Poslovni savetnik namenjen je, pre svega, finansijskim i računovodstvenim službama u javnom i privatnom sektoru, računovodstvenim agencijama itd.

Sekcije koje čine časopis su:

RAČUNOVODSTVO

– aktuelne i praktične teme iz oblasti vođenja računovodstvenih evidencija, izrade završnog računa i finansijskih izveštaja;

POREZI

– teme iz oblasti PDV-a i drugih poreza, naročito poreza na dobit pravnih lica, kao i u vezi sa sastavljanjem poreskog bilansa i poreskih prijava;

BUDžETSKI KORISNICI

– teme iz oblasti budžetskog računovodstva, finansijskih izveštaja, vođenja knjiga i evidencija, budžetske kontrole i čestih grešaka koje se prave, kao i finansijskog upravljanja;

ZARADE

– aktuelne teme i obračuni zarada, plata, naknada i drugih primanja;

POSLOVNE FINANSIJE

– teme iz oblasti finansijske analize i upravljanja finansijama za računovođe i menadžere.

Uz to, redovno se objavljuju i aktuelni statistički podaci, tumačenja ministarstava i druge aktuelne objave.

Elektronska verzija časopisa, sa kompletnom arhivom članaka i svim brojevima časopisa u PDF formatu, nalazi se na internet adresi www.poslovnisavetnik.net.

I ne samo to, za svoje pretplatnike organizujemo besplatne seminare i radionice. Sve teme koje su vam značajne i važne mi ćemo obraditi u časopisu kroz praktične primere i obračune, a za teme koje su interesantne većem broju pretplatnika organizovaćemo i savetovanja ili seminare.

Uvek ostaje i mogućnost da nam se javite preko veb-servisa „Budimo na vezi – vi pitate mi odgovaramo”, sa direktnim pitanjem, na koje ćemo odgovor dostaviti u roku od 24 sata (osim za pitanja koja su kompleksna i zahtevaju angažovanje više stručnih konsultanata našeg časopisa).

Časopis Poslovni savetnik izlazi jednom mesečno, a broj 7 i 8 izlazi kao dvobroj.

Za pretplatu i druge informacije pišite nam na: office@ingpro.rs ili nas pozovite na: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.