Časopis Poslovni savetnik

predstavlja štampano i elektronsko izdanje, sa stručnim autorskim tekstovima iz oblasti poreza, računovodstva, budžetskog računovodstva, zarada, plata, drugih primanja, platnog prometa, carina i dr.. Namenjen je, pre svega, finansijskim i računovodstvenim službama u javnom i privatnom sektoru, računovodstvenim agencijama i sl.

Časopis ima sledeće rubrike:

– PORESKE OBAVEZE
Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

– BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO
Mesečno pratimo poslovanje budžetskih korisnika i dajemo aktuelne obračune u knjigovodstvu po budžetskim propisima.

– RAČUNOVODSTVO
Pratimo računovodstvene promene privrednih subjekata od otvaranja poslovnih knjiga na početku godine, preko aktuelnih promena u toku godine, do popisa i sastavljanja godišnjeg računa.

– ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANjA
Aktuelne obračune zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa objašnjavamo kako sa stanovišta Zakona o radu tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

– PLATE I DRUGA PRIMANjA ZAPOSLENIH KOD BUDžETSKIH KORISNIKA
Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu i prosveti, ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

– CARINE
Pratimo sve aktuelnosti u sprovođenju carinskih propisa.

– OSTALE AKTUELNOSTI
Uvek ažurni statistički podaci, detaljan kalendar poreskih i drugih obaveza, novine u platnom prometu i sve duge aktuelne teme.

 

Štampani časopis „POSLOVNI SAVETNIK“  mesečno izlazi iz štampe na približno 100 strana. U toku godine izlazi 10 brojeva i 1 dvobroj.

Pretplatnici na štampano izdanje dobijaju mogućnost da pisano, putem mejla, dobiju odgovore na pitanja u vezi s temama koje časopis obrađuje.

Pod sloganom „Budimo na vezi“ časopis je otvoren za sva pitanja, mišljenja, konstruktivne predloge, pohvale i kritike, a čitaoci ih mogu uputiti na adresu glavnog i odgovornog urednika: redakcija@ingpro.rs. Takođe, pretplatnici mogu i sami predlagati teme koje su važne za njihovo poslovanje.

CENA PRETPLATE NA ŠTAMPANO IZDANjE

Naziv izdanja      broj/kom. jed. cena

 

POSLOVNI SAVETNIK – štampani časopis , pretlata na 12 meseci (ili kalendarsku godinu)      1 18.000,00

Poreska napomena: Na gornju cenu se zaračunava porez na dodatu vrednost od 10% i iznosi 1.800,00 din – Ukupna cena sa PDV-om iznosi: 19.800,00 din.

 

Osim štampanog, postoji i elektronski časopis „Poslovni savetnikˮ, koji se nalazi na internet stranici www.poslovnisavetnik.net, sa kompletnom arhivom svih brojeva časopisa. Člancima se pristupa putem korisničkog imena i lozinke, a mogu se štampati, kopirati, pregledati na ćirilici i na latinici, pretraživati po rečima u nazivu i tekstu članka, prema oblastima kojima pripadaju.

Pod sloganom „Budimo na veziˮ časopis je otvoren za sva pitanja, mišljenja, konstruktivne predloge, pohvale, kritike, a čitaoci ih mogu uputiti na mejl Redakcije.


CENA PRETPLATE NA
ELEKTRONSKO IZDANjE

Naziv izdanja      broj/kom. jed. cena

 

POSLOVNI SAVETNIK – elektronski časopis (izdanje), pretlata na 12 meseci (ili kalendarsku godinu)      1 10.000,00

Poreska napomena: Na gornju cenu se zaračunava porez na dodatu vrednost od 10% i iznosi 1.000,00 din – Ukupna cena sa PDV-om iznosi: 11.000,00 din.