Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2024. godine iznosila je 129 934 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 94 125 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar-februar 2024. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 15,8% nominalno, odnosno 9,2% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 15,7% nominalno, odnosno 9,2% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za februar 2024. godine, nominalno je veća za 15,8%, a realno za 9,7%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 15,7%, a realno za 9,6%.

Medijalna neto zarada za februar 2024. godine iznosila je 72 956 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2024 I–II 2024 II 2024 I–II 2024
Ukupno 129934 131151 94125 94979
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 130463 131655 94529 95364
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 80875 82141 56649 57535
Zarade zaposlenih u pravnim licima 138340 139539 100344 101184
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 68876 70152 48951 49851
Javni sektor 137508 139305 98886 100149
Van javnog sektora 126871 127855 92199 92889
2. Indeksi zarada
 
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2024
I 2024
II 2024
Ø 2023
 II 2024
II 2023
I–II 2024
I–II 2023
  II 2024
I 2024
II 2024
Ø 2023
II 2024
II 2023
I–II 2024
I–II 2023
Nominalni indeksi zarada 98.2 109.6 115.8 115.8 98.2 109.4 115.7 115.7
Realni indeksi zarada 97.6 106.5 109.7 109.2 97.6 106.3 109.6 109.2
Izvor: sajt RZS