Zakoni na engleskom

Klikom na linkove u nastavku, bićete preusmereni na sajtove državnih organa ili organizacija koji su dali odgovarajući broj prevoda srpskih zakona i podzakonskih akata iz svog resora, na engelski jezik:

Generalni sekretarijat Vlade RS – srpski propisi na engleskom

Ministarstvo pravde – srpski propisi na engleskom

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – srpski propisi na engleskom

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – srpski propisi na engleskom

Ministarstvo omladine i sporta – srpski propisi na engleskom

Ministarstvo rudarstva i energetike – srpski propisi na engleskom

Ministarstvo kulture i informisanja – srpski propisi na engleskom

Ministarstvo unutrašnjih poslova – srpski propisi na engleskom

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima – srpski propisi na engleskom jeziku

Agencija za privredne registre – srpski propisi na engleskom

Agencija za sprečavanje pranja novca – srpski propisi na engleskom

Agencija za lekove i medicinska sredstva – srpski propisi na engleskom

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika – srpski propisi na engleskom

Agencija za osiguranje depozita – srpski propisi na engleskom jeziku

Regulatorna agnecija za telekomunikacije i poštanske usluge – srpski propisi na engleskom

Narodna Banka Srbije – srpski propisi na engleskom

Zavod za intelektualnu svojinu – srpski propisi na engleskom

Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS – srpski propisi na engleskom

Direkcija za mere i dragocene metale – srpski propisi na engleskom

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – sprski propisi na engleskom

Državna revizorska institucija – srpski propisi na engleskom

Uprava za javne nabavke – srpski propisi na engleskom

Uprava za duvan – srpski propisi na engleskom

Uprava carina – srpski propisi na engleskom

Komisija za zaštitu konkurencije – srpski propisi na engleskom

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje – srpski propisi na engleskom

Akreditaciono telo Srbije – srpski propisi na engleskom

UNDP Serbia – srpski propisi na engleskom

Republički zavod za statistiku – srpski propisi na engleskom

Putevi Srbije – srpski zakoni na engleskom

World Intellectual property organization – sprski propisi na engleskom