Обрасци

E-mail Print PDF


Збирка модела образаца садржи око 2.000 модела с примерима правних аката – захтева, молби, жалби, тужби, предлога и др.

Подељени су на групе:
– Парнични поступак
– Процесноправне радње из грађанскоправних односа
– Ванпарнични поступак
– Извршни поступак
– Земљишнокњижни поступак и поступак пред Републичким геодетским заводом
– Поступци пред Агенцијом за привредне регистре и акти привредних друштава
– Поступак пред избраним судовима
– Управни поступак
– Поступак инспекцијског надзора
– Управносудски поступак
– Кривични поступак
– Прекршајни поступак
– Уставносудски поступак
– Школе и установе образовања и васпитања
– Стечајни поступак
– Јавне набавке
– Европски суд за људска права у Стразбуру
– Безбедности и здравље на раду
– Радни односи
– Породични односи
– Порези
– Пензијско и инвалидско осигурање
– Царински поступци
– Притужбе и право на слободан приступ информацијама од јавног значаја
– Поступци пред Заводом за интелектуалну својину

Сваки пример обрасца може се одштампати у датом облику или једним кликом пребацити у Word (где се може обрађивати према потреби и попунити сопственим подацима) или PDF.
Сваки образац могуће је пронаћи:
– централном претрагом по одговарајућем појму и
– прегледањем образаца везаних за одговарајући пропис,
Такође, обрасци имају везу и са одговарајућим прописом с којим су у вези.

 
Корисничко име:
Шифра:

Јавне набавке