Radi lakšeg snalaženja, u nastavku, na ovoj stranici možete pratiti i klikom na ponuđene linkove preuzeti prečišćene tekstove propisa objavljenih u “Službenom glasniku RS“, donetih povodom vanrednog stanja (korona virus – COVID-19), a čiji su tekstovi ažurirani i u elektronskom pravnom izdanju Propisi.net.

„Službeni glasnik RS“ br. 65/2020

Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila
Odluka o ukidanju vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“ br. 63/2020

Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Odluka o ublažavanju mere ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja
Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana
Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja
Odluka o dopunama Odluke o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora
Odluka o dopunama Odluke o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje
Odluka o izmenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
Odluka o osnivanju Posebne radne grupe za pripremu aplikacije za Fond solidarnosti Evropske unije za podršku javnim rashodima nastalim reagovanjem u zdravstvenoj krizi izazvanoj virusom SARS-CoV-2

„Službeni glasnik RS“ br. 62/2020

Zakon o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja
Odluka o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“ br. 60/2020

Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Odluka o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o dopuni Odluke o ograničenju organizovanja igara na sreću
Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani izvoza lekova

„Službeni glasnik RS“ br. 59/2020

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Odluka o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo

„Službeni glasnik RS“ br. 58/2020

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Zaključak Vlade 05 broj 53-3259/2020
Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

„Službeni glasnik RS“ br. 57/2020

Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2
Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Odluka o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – Srednja medicinska škola „Dva heroja” Novi Pazar
Odluka o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Dom studenata Medicinskog fakulteta Niš”
Odluka o izmenama i dopuni Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
Zaključak Vlade (05 broj 53-3162/2020)

„Službeni glasnik RS“ br. 56/2020

Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava

„Službeni glasnik RS“ br. 55/2020

Uredba o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Odluka o zabrani izvoza lekova
Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

„Službeni glasnik RS“ br. 54/2020

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti
Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19
Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja
Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
Odluka o izmeni Odluke o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Beogradski sajam”

„Službeni glasnik RS“ br. 53/2020

Uredba o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“ br. 52/2020

Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije
Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije
Zaključak Vlade (05 broj 53-3041/2020)

„Službeni glasnik RS“ br. 50/2020

Uredba o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
Odluka o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih  od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Beogradski sajam”
Odluka o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Novosadski sajam”
Odluka o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Hala Čair”
Zaključak Vlade (05 broj 53-2926/2020)
Zaključak Vlade (05 broj 53-3008/2020-2)
Zaključak Vlade (05 broj 53-3010/2020)
Naredba o izmenama i dopunama Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije
Odluka o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih davanja

„Službeni glasnik RS“ br. 49/2020

Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola
Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću


“Sl. glasnik RS“, br. 48/2020

Uredba o izmenama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Odluka o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu
Zaključak Vlade (05 broj 53-2928/2020)

“Sl. glasnik RS“, br. 47/2020

Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Odluka o izmeni Odluke o zatvaranju graničnih prelaza
Odluka o dopunama Odluke o zabrani izvoza lekova

“Sl. glasnik RS“, br. 46/2020

Naredba o izmeni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

“Sl. glasnik RS“, br. 45/2020

Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću


“Sl. glasnik RS“, br. 43/2020

Uredba o dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o dopuni Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja
Odluka o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja
Uputstvo o načinu i mestu sprovođenja pojačanog zdravstvenog nadzora u objektima za zdravstveno siguran smeštaj

“Sl. glasnik RS“, br. 42/2020

Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita
Odluka o naknadama u platnom prometu kod uplata i prenosa novčanih sredstava radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19

“Sl. glasnik RS“, br. 41/2020

Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja
Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja
Odluku o dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo

“Sl. glasnik RS“, br. 40/2020

Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Naredba o izmeni i dopuni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

“Sl. glasnik RS“, br. 39/2020

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije
Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje
Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
Naredba o izmeni i dopunama Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije
Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

“Sl. glasnik RS“, br. 38/2020

Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
Odluka o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

“Sl. glasnik RS“, br. 37/2020

Odluka zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju
Odluka o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
Zaključak Vlade 05 broj 53-2658/2020
Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19

“Sl. glasnik RS“, br. 36/2020

Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

“Sl. glasnik RS“, br. 35/2020

Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zatvaranju graničnih prelaza
Zaključak Vlade 05 broj 53-2561/2020

“Sl. glasnik RS“, br. 34/2020

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

“Sl. glasnik RS“, br. 33/2020

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
Odluka o izmeni Odluke o zabrani izvoza lekova
Zaključak Vlade (05 broj 53-2551/2020)
Naredba o organizovanju i sprovođenju mere karantina
Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema
Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

“Sl. glasnik RS“, br. 32/2020

Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji
Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja
Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
Odluka o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o zabrani izvoza lekova

“Sl. glasnik RS“, br. 31/2020

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

“Sl. glasnik RS“, br. 30/2020

Odluka o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
Odluka o obrazovanju Komisije za davanje dozvole za ulazak na teritoriju Republike Srbije u režimu primene zaštitnih mera od bolesti COVID-19
Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

“Sl. glasnik RS“, br. 29/2020

Odluka o proglašenju vanrednog stanja