Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 35/2020,​​ 55/2020,​​ 57/2020,​​ 67/2020​​ i​​ 75/2020.

1. ​​ 

Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja​​ robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od​​ 90​​ dana za sledeću robu:

1)​​ -​​ brisana -

2) - 14)​​ - brisane -

15)​​ -​​ 18)​​ - brisane -

19) Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa;

20)​​ - 23)​​ - brisane -

24) Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu;

25) Odelo hirurško od papira;

26) Odelo zaštitno, gumeno;

27) Odelo hirurško tekstilno;

28) Naočare, zaštitne.

2. ​​ 

Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa​​ SARS-CoV-2, ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdevanja osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje marži iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od​​ 90​​ dana za sledeću robu:

1)​​ - brisana -

2)​​ - brisana -

3) Maske, plastične sa tekstilnim filterom;

4) Maske papirne;

5) Rukavice, gumene, hirurške i ostale;

6) Varikina i ostali dezinfektanti;

7) Asepsol;

8) Alkohol;

3. Danom stupanja na snagu ove odluke​​ prestaje da važi Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 30/20).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.