Naslovna Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatni propisi Republike Srbije

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Republike Srbije sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o prekršajima

Zakon o javnom dugu

Zakon o igrama na sreću

Zakon o računovodstvu

Zakon o trgovini

Zakon o oglašavanju

Zakon o turizmu

Zakon o ugostiteljstvu

Zakon o sudskim taksama

Zakon o ulaganjima

Zakon o energetici

Zakon o robnim rezervama

Zakon o šumama

Zakon o javnoj svojini

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o stečaju

Zakon o radu

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o akcizama

Zakon o parničnom postupku

Zakon o uređenju sudova

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o nasleđivanju